Abonneren  Inloggen

De nieuwe Omgevingswet

25 oktober 2023

De aankomende Omgevingswet, gepland voor 1 januari 2024, zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in het Nederlandse omgevingsbeleid. Deze wet zal tientallen bestaande wetten vervangen door één allesomvattende wet. Welke invloed zal dit hebben op organisaties met een ISO 14001-certificering voor milieumanagement? Diede Kolff, Adviseur Duurzaamheid en Milieu bij Dienstencentrum, geeft een toelichting:

Integratie met omgevingsbeleid: verschillende aspecten van het omgevingsbeleid, waaronder milieu, worden geïntegreerd in één alomvattend plan. Dit vereist mogelijk herziening van je bestaande milieu- beleidsdocumenten en procedures.

Lokale regelgeving: de Nieuwe Omgevingswet geeft gemeenten meer autonomie om omgevingsplannen op te stellen. Dit kan leiden tot variatie in lokale regelgeving over milieu en ruimtelijke ordening.

Betrokkenheid en communicatie: de Omgevingswet benadrukt participatie en inspraak van belanghebbenden bij ruimtelijke besluitvorming; de lokale gemeenschap krijgt een belangrijkere rol.

Nadruk op duurzaamheid en omgevingskwaliteit: gemeenten krijgen meer ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen. Richt je daarom op het waarborgen van een positieve impact op de omgevingskwaliteit.

Herziening milieurisicobeoordelingen: de risicobeoordelingen worden wellicht herzien, rekening houdend met nieuwe lokale regelgeving.

Blijf proactief: volg regelgeving, betrek belanghebbenden en pas milieubeheersystemen aan. De Omgevingswet is een uitdaging, maar draagt bij aan je bedrijfsvoering met impact op leefomgeving en samenleving.

Diede Kolff is Adviseur Duurzaamheid en Milieu bij Dienstencentrum (d.kolff@dienstencentrum.com)