Abonneren  Inloggen

Column: Ziekte en toch ontslag?

8 augustus 2023

Bij een bedrijf van 100 werknemers is een van de werknemers vaak en langdurig ziek. Vervelend voor iedereen, maar is ontslag dan een optie? Het klopt dat de wet ontslag wegens ziekte verbiedt. Maar als het ontslag gebaseerd is op de nadelige gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering, dan kan het wel. Onder strikte voorwaarden uiteraard.

De kantonrechter in Maastricht deed recentelijk uitspraak. Het betrof een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die al jaren geregeld afwezig was wegens ernstige verkoudheid. Op advies van de bedrijfsarts wordt de oorzaak onderzocht, met onder andere als conclusie dat werken in een geïsoleerde, stofvrije werkruimte naar verwachting zal leiden tot verminderde uitval. Maar dan begint het. Werkgever stelt een werkruimte beschikbaar. Werknemer stelt dat die ruimte vrijwel altijd bezet is. Het voorstel tot thuiswerken wordt door de werknemer van tafel geveegd. Ze komen er niet uit.

Werkgever dient een ontslagaanvraag in bij UWV, die wordt afgewezen. Werkgever heeft niet alles gedaan om het ziekteverzuim te doen dalen en moet een aparte werkruimte bieden met goede klimatologische omstandigheden, aldus UWV. Werkgever stapt naar de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Reden: werknemer kan zijn werk regelmatig niet uitvoeren en dat heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Voor de wet is ‘lastig’ onvoldoende

De rechter toetst aan het criterium van onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. Ziekteverzuim kan in een bedrijf behoorlijk wat ongemak opleveren. Vertraging in de productie bijvoorbeeld of overbelasting van collega’s. Vervanging regelen voor langdurig verzuim is vaak eenvoudiger dan voor de kortdurende ziektegevallen.

Lastig voor een bedrijf, maar ‘lastig’ is voor de wet onvoldoende reden tot ontslag. Het ziekteverzuim moet tot onaanvaardbare gevolgen leiden, want anders ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet. En daar liep het bij deze werkgever op stuk. Het ziekteverzuim leidde tot organisatorische problemen, omdat collega’s overbelast raakten. Het inwerken van zzp’ers of uitzendkrachten bood geen oplossing omdat dit te veel tijd en geld kostte. Onvoldoende zwaarwegende argumenten, aldus de rechter. Er waren nog geen klanten weggelopen en van serieuze invloed op de winstgevendheid was geen sprake. Het ziekteverzuim was ongetwijfeld verstorend voor de bedrijfsvoering, maar niet onaanvaardbaar.

Werknemer blijft dus in dienst en werkgever moet het zien op te lossen. Misschien toch maar die aparte werkruimte?

Margreeth Colenbrander is juridisch adviseur Dienstencentrum.


Deze column verscheen eerder in PRINTmatters magazine. Het magazine ook ontvangen?

Neem een proefabonnement